Kaffe - Carrizal Yellow Honey - Straffekaffe

199,00 kr

Straffekaffe er Kriminalomsorgens egen kaffemerkevare. Kaffen du kjøper er brent, kvernet og pakket av innsatte i samarbeid med ansatte i Bjørgvin fengsel rett utenfor Bergen. 

Vi vet at straffekaffeprosjektet kan forebygge ny kriminalitet fordi det aktivt trener ferdigheter som reduserer sannsynligheten for tilbakefall. Det gir den domfelte ferdigheter som gir mulighet til jobb.

Kaffe har vært dyrket i Costa Rica siden tidlig 1800-tall. I 1821, da Costa Rica ble fri fra sitt kolonistyre fra Spania, startet kommunale myndigheter å gi ut gratis kaffefrø og oppmuntret bøndene til å starte med kaffeproduksjon.

I 1831 bestemte myndighetene at de som opparbeidet brakk jord og dyrket kaffe der i minst fem år, skulle kunne kreve jorden som sin egen.

Denne eksklusive kaffen er fra Tarrazu, regionen har lenge hatt ord på seg for å gi kvalitetskaffe.

Tidligere ble det meste av kaffen i Costa Rica levert til store vaskestasjoner, og med det vanskelig å kjenne særegenheten fra de forskjellige områdene.

I den senere tid har de gått mer og mer over til mindre lokale vaskestasjoner, gjerne på bondens egen gård.

Bonden heter Oscar Madrigal Chacon og vaskestasjonen heter Santa Fe.

Vekt (g):
250
Aroma:
Frisk og fruktig, Hint av vanilje.
Brennhetsgrad:
Mellombrent