Kaffe - Espresso - Monte Cristo Brasil - Straffekaffe

159,00 kr

Straffekaffe er Kriminalomsorgens egen kaffemerkevare. Kaffen du kjøper er brent, kvernet og pakket av innsatte i samarbeid med ansatte i Bjørgvin fengsel rett utenfor Bergen. 

Vi vet at straffekaffeprosjektet kan forebygge ny kriminalitet fordi det aktivt trener ferdigheter som reduserer sannsynligheten for tilbakefall. Det gir den domfelte ferdigheter som gir mulighet til jobb.